Nabídka služeb

Individuální psychoterapie

Setkání klienta a terapeutky, kde klient přináší témata, která jsou pro něj významná a důležitá v této chvíli.

Psychoterapeutka je spíše průvodkyní. Nehodnotí, nevynáší soudy. Její úlohou je pomáhat klientovi samému hledat vhodné postupy a způsoby řešení v jeho aktuální životní situaci.

Skupinová psychoterapie

Skupinové setkání se skupinou lidí, kteří aktuálně řeší podobné problémy (úzkosti, strach, tréma, neuróza, ...) nebo se nacházejí v podobné životní etapě (maminky, důchodci,…)

Osobnostní rozvoj

Psychoterapie nemusí řešit jen problémy. Jde o zajímavý proces sebepoznání, který může člověku pomoci v dozrávání, růstu a rozvoji osobnosti, a zároveň může pomoci při hledání odpovědí na základní otázky po smyslu a směřování života.

PSYCHOTERAPIE je dlouhodobější práce s klientem. Psychoterapeutka je spíš v úloze průvodce. Nehodnotí, nevynáší soudy. Jej úlohou je pomáhat klientovi samému hledat vhodné postupy a způsoby řešení jeho aktuální životní situace

Věnuji se rozvojovým a sebepoznávacím aktivitám pro ženy. Nabízím jednorázová či opakovaná skupinová setkání v kruhu dalších žen zaměřená na sebepoznávání, hledání sama sebe v tomto světě, zkoumání a objevování své jedinečné podoby ženství a způsobů a cest jejího vyjadřování a naplňování.

Mediace

Mediace je způsob, ve kterém neutrální osoba – mediátor, pomáhá oběma stranám vyjednat urovnání sporu a dojít k dohodě. Jde o jednu z nejvyužívanějších metod mimosoudního urovnání sporu ve vyspělých státech západní Evropy, USA a Austrálii. Mediace je dobrovolná – obě strany s ní musí souhlasit, důvěrná – mediátor je vázaný mlčenlivostí, a neautoritativní – dohodu potvrzují obě strany, které jsou ve sporu. Mediátor oběma stranám při vytváření společné dohody konstruktivně napomáhá, ale nerozhoduje za ně.