Způsob práce v mediaci

Sezení se dvěma stranami nacházejícími se ve sporu zpravidla vykonávám s dalším mediátorem. Vzniká tak setkání čtyř lidí, kteří participují na tom, aby se napětí lidí v konfliktu zmírnilo a došlo k oboustranně přijatelné dohodě.

Jaké výhody mediace nabízí?

U mediace nebývá vítěz a poražený, vyhrát mohou obě strany. Hledá se řešení uspokojující zájmy obou stran. Mediace je dobrá volba v případech, kdy strany ve sporu v budoucnu plánují nebo musí spolupracovat a potřebují si udržet alespoň neutrální vztah. Např. rozvádějící se rodiče nebo dlouhodobí obchodní partneři. Když například po rozvodu bude mít jeden z rodičů pocit prohry ohledně setkávání se s dětmi, bude téměř s jistotou v budoucnu konat víc nepřátelsky a nekompromisně. Hněv na druhou stranu, strach z opětovné prohry a pocit křivdy se může přenést do komunikace a výchovy směrem k dětem. Když se budete setkávat s druhou stranou i v budoucnosti, vyhrát soudní bitku za každou cenu, nebývá z dlouhodobého hlediska úspěšná strategie.

Mediaci, na rozdíl od soudního sporu máte pod kontrolou. O Vašich zájmech rozhodujete vy, ne třetí strany. Vy navrhujete své kompromisy a posuzujete návrhy druhé strany. Soudní spor vám lehce může vyklouznout z rukou. Ke slovu přicházejí soudní znalci, právníci, různé výpovědi a nakonec i perspektiva soudce, který vynáší rozhodnutí. Rozsudek nemusí být vždy takový, jaký jste si představovali. Proti tomu mediační dohodu schvalujete vždy vy, žádné třetí strany.

Mediace je oproti soudnímu sporu mnohem levnější. Nemusíte platit právníky, znalce, protahující se soudní spory a z nich vyplývající finanční náklady. Mediace je rychlejší. Dohoda je často vytvořena v průběhu několika po sobě navazujících setkání. Nemusíte čekat na soudy, odročená jednání a nekonečná odvolání, když druhá strana nebo vy nejste s rozsudkem spokojeni.

K účasti na mediaci není možné žádnou ze stran přinutit, proto souhlas s účastí na mediačním konání dává naději, že strany mají opravdový zájem svůj spor vyřešit co nejrychleji a bez zbytečných ztrát.

Mediace je důvěrná. Všichni účastníci mediačního konání (tedy mediátor jako i strany sporu) jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s předmětem mediace. Do sporů nemusíte volat kvůli výpovědím třetí osoby a neriskujete, že informace budou zneužity. Případný neúspěch v mediaci vás např. nemůže poškodit při následném soudním řešení sporu.

Kdy můžete mediaci využít?

Základní podmínkou je, aby obě strany s mediaci souhlasily a chtěly se dohodnout. Služby mediátora můžete využit kdykoliv, když:

  1. Potřebujete řešit konflikt, ale soudní cesta není pro vás vhodná či možná
  2. Před plánovaným soudním řešením sporu
  3. V průběhu probíhajícího soudního procesu

Mediaci doporučujeme využít při rodinných záležitostech např. při dědických sporech nebo rozvodu, protože víc zohledňuje budoucnost mezilidských vztahů. Opravdu bohaté zkušenosti máme především s rozvodovými spory.

Kromě rodinných sporů je mediace vhodná taktéž u občanskoprávních a pracovněprávních sporů. Není možné mediovat trestněprávní spory. Pro bližší informace o průběhu a možnostech mediace mne klidně kontaktujte.