O mně

Mgr. Elena Mešková

Absolventka psychoterapeutického výcviku v terapii orientované na člověka – rogersovské psychoterapii, individuální i skupinová sebezkušenostní psychoterapie neverbálních technik, výcviky mediace.

Každý člověk je jedinečnou bytostí, která potřebuje jedinečný přístup k řešení své životní situace. Nečekejte proto ode mne univerzální rady jak konkrétní problém řešit. Způsob najdete každý sám, budu vám při tom ráda nápomocná.

Informace sdělené klientem v terapii považuji za důvěrné.